Wat komt er met het nieuwe schooljaar op ons af?

De Engelsen hebben er van die mooie woorden voor; ‘trends’ of ‘hot topics’. En wij Nederlanders nemen ze maar al te graag over. We gaan van een zwoele vakantiesfeer naar een fris begin van het nieuwe schooljaar. Welke trends en hot topics komen we dit nieuwe schooljaar allemaal tegen? In dit blog geven we een overzicht van veelgenoemde en misschien ook wel veelbelovende onderwerpen en/of veranderingen. Ze zijn afkomstig uit verschillende rapporten zoals: Horizon Report K-12 | NMC/CoSN, Trends Shaping Education | OECD, Trendrapport 2016 | SURFnet

 

De leerling als ondernemer

De leerlingen van nu zijn de ondernemers van de toekomst. Mede daardoor worden scholen steeds meer gezien als de drijvende kracht achter innovatie en ondernemerschap. Door onderzoeken weten we steeds beter hoe we leerlingen ruimte kunnen geven om zichzelf en hun ideeën te ontwikkelen en te ontplooien. Fouten maken mag, sterker nog  falen dat is pas leren. 

 

Burgerschap

Wij leven in een democratie, de mening van burgers is essentieel in een democratie. Maar welke rol heeft het onderwijs hierin? Volgens Minister slob moeten kinderen opgeleid worden zodat ze hun rechten kennen en rechten van anderen respecteren. Daarom moeten kinderen les krijgen over ‘basiswaarden van de democratische rechtstaat’. Daarom is het vak burgerschap naast de andere vakken, zeer belangrijk volgens het kabinet. Als de Tweede en Eerste kamer de wet hebben aangenomen, gaat hij het daaropvolgende schooljaar 2019-2020 in. 

Technologie en banen

Als leraar leidt je leerlingen op voor de banen van morgen. Robots, Big Data en Artificiële intelligentie; ze worden steeds belangrijker binnen onze samenleving. Dat heeft invloed op de toekomst van onze leerlingen, digitale vaardigheden zijn dan ook steeds belangrijker. In Nederland is de aandacht voor digitale geletterdheid, of wel ‘de digitale taal’ te kunnen spreken toegenomen. Het is een groot thema, waar een apart ontwikkelteam binnen Curriculim.nu mee bezig om duidelijke richtlijnen voor scholen te maken. De hoop is dat het in de toekomst een vast onderdeel wordt van het curriculum op scholen in Nederland. 

Game-Based learning:

Steeds vaker worden games ingezet als leermiddel in het onderwijs. Spellen waardoor je doelbewust iets leert zijn ‘serious games’. Via digitale oefenprogramma’s is het mogelijk om situaties na te bootsen in de vorm van een game, denk aan muntjes verdienen of plantjes waarmee leerlingen een tuin kunnen onderhouden. In het MBO worden serious games gebruikt waarin studenten te maken krijgen met virtuele opdrachtgevers en medewerkers. Volgens onderzoek van Kennisrotonde leiden spelelementen tot meer betrokkenheid en motivatie van leerlingen. 

Kunstmatige intelligentie

We kennen allemaal Siri (Apple), Google of Alexa (Amazone), allemaal vormen van  Steeds meer Techbedrijven zetten steeds actiever in op kunstmatige intelligentie: Apparaten denken met ons mee.  Van alle technologische ontwikkelingen van dit moment is kunstmatige intelligentie het meest ingrijpend en het minst gegrepen. De impact hiervan nog nauwelijks overzien omdat het nog in de kinderschoenen staat, maar zal naar verwachting stap voor stap een steeds grotere rol gaan spelen binnen het onderwijs en de banen van morgen.

 

 

Er speelt veel in het onderwijs, vele ontwikkelingen en veranderingen die nu of in de toekomst doorgevoerd gaan worden. Een kleine inkijk hebben wij je gegeven. Welke veranderingen hebben volgens jou veel impact op jou en je organisatie?