Traditioneel klassikaal is nu echt verleden tijd

Hoe ziet volgens jou het Klaslokaal van de toekomst eruit?

Het onderwijs van de toekomst ziet er fundamenteel anders uit dan de decennia hiervoor. Dat heeft alles te maken met de veranderende maatschappij, de nieuwe manier van consumeren van leerlingen en de snelheid waarmee de technologie ontwikkelt. Het ‘Klaslokaal van de toekomst’ is de thema-editie van de informatiemarkt op 30 mei 2018. Dit is een bron aan inspiratie voor de onderwijsprofessional om zich voor te bereiden op de toekomst van het onderwijs.

 

Waar kun jij met jouw organisatie een bijdrage leveren? Wij geven graag wat meer inzicht in de onderwijsvernieuwingen die op dit moment gaande zijn in het po, vo en mbo. Waar lopen onderwijsprofessionals tegenaan en welke problemen kan jouw product/dienst voor ze oplossen.

 

Met op nr. 1: het lerarentekort

Als je een top 10 zou maken met onderwerpen die in het onderwijs spelen, staat het lerarentekort met stipt op nummer 1. Om je een inkijkje te geven in de manieren waarop scholen dit onderwerp tackelen, bespreken we een aantal onderwijsvernieuwingen die zich ook in de toekomst verder zullen ontwikkelen.

 

·         Groepsoverstijgend werken zorgt voor grotere groepen leerlingen. Een voorbeeld hiervan is SlimFit. Reguliere klassen worden ‘units’ van 70 á 90 leerlingen. Leerkrachten zet men in voor de kerntaken op hbo-niveau en de andere leden van het team vullen de leerkrachten aan. Dit kan óók van buiten de organisatie komen zoals stagiaires, senioren, vrijwilligers, specialisten uit het bedrijfsleven etc.  

·         Je hebt de woorden vast al vaker voorbij horen komen; werken in domeinen, leerpleinen, units of arrangementen. Verschillende ruimtes waar leerlingen zelfstandig of in kleinere groepen, eventueel na een gezamenlijke instructie, aan de slag gaan. Leerlingen worden gestimuleerd om eigenaarschap te nemen voor hun eigen leerproces.

·         Bij leerlingen voor leerlingen worden ouderejaars ingezet om hun jongere medeleerlingen te helpen. De ouderejaars nemen filmpjes op waarin ze vakspecifieke, veelvoorkomende vragen behandelen. De leraar heeft meer tijd voor verdieping, interessante vragen en individuele begeleiding.

·         Ter ondersteuning zet men administratief personeel in of gebruikt men experts van buitenaf voor bekende vakken zoals muziek, drama, handenarbeid. Ook vanuit het bedrijfsleven komen veel van deze experts. In het mbo zien we dit al heel veel, maar ook in andere sectoren is dit een gewenste aanvulling.

·         De inzet van ICT draagt bij aan het anders organiseren van onderwijs, het is geen doel op zich maar ondersteunend van aard. Het digibord en tablets zijn over het algemeen wel bekend, maar beebots, touchtables, AR en VR, zijn in opkomst.

 

Professional met meer werkplezier

Leraren beleven meer werkplezier aan deze en andere onderwijsvernieuwingen. Ze worden meer als professional gezien en dat stelt hen ook in staat om beter met de ervaren werkdruk om te gaan.

 

Met dank aan Wilma Rijndorp en Joop de Jager – Adviseurs van Dyade Onderwijsbedrijfsvoering


Als toeleverancier kun jij leraren helpen om voor te bereiden op het onderwijs van de toekomst. Daarom is het van belang dat leraren, schoolleiders en bestuurders jou kunnen ontmoeten tijdens Leraren maken het verschil! in het Klaslokaal van de toekomst.

 

Op de informatiemarkt kan jouw organisatie met hen allemaal in gesprek komen!