Verlenging RIF bedrijfsleven & mbo-onderwijs

Succesvolle samenwerking onderwijs-bedrijfsleven leidt tot meer kennis bij bedrijven en beter geschoolde technici.

Om te zorgen voor aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs dat ruimte biedt aan regionale verschillen en een veranderde arbeidsmarkt, is het voor mbo-instellingen nodig om nauw samen te werken met innovatieve bedrijven. Daarom is in het Techniekpact afgesproken dat er een Regionaal Investeringsfonds voor het mbo komt. Bedrijven krijgen door beter onderwijs, laagdrempelig toegang tot toegepast onderzoek, beter geschoolde jonge technici en snellere en betere omscholing van zittende medewerkers.

 

 

Met dit 'Regionaal investeringsfonds mbo' (RIF) stelde het Ministerie van OCW tussen 2014 en 2017 in totaal 100 miljoen euro subsidie beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. De subsidiebijdrage wordt aangevuld met een financiële bijdrage vanuit de regio (bedrijfsleven en regionale overheid).

 

Verlenging met 1 jaar

Voor 2018 is opnieuw €25 miljoen beschikbaar gesteld om het regionaal investeringsfonds met een jaar te verlengen, omdat de resultaten boven verwachting zijn. 

 

 

Registreren en indienen

Wil jij de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven ook boosten? Dan kun je een plan opstellen en je organisatie (voor)registreren. Registratie is nodig om ondersteuning vanuit DUO en Platform Bèta Techniek te ontvangen.

Ga naar website van DUS-i en lever vóór 1 februari het plan in (of ga voor ronde 2 voor 1 juli 2018).

 

Meer informatie over de RIF Regeling en het opzetten van een Publiek-Private Samenwerking lees je in het volledige artikel. Ook leuk; bekijk het nieuwsitem van RLT.